Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website: www.zennsi.nl. Door de website te gebruiken stem je automatisch in met deze disclaimer.

Inhoud Website

Zennsi Jewelry behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan jou te hoeven doen.

Er wordt veel aandacht besteed aan het onderhouden van de website van Zennsi Jewelry. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.
Alle prijzen getoond op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Zennsi Jewelry dan ook niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen jou en Zennsi Jewelry.

Aansprakelijkheid

Zennsi Jewelry is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de website. Indien je handelingen verricht op basis van (informatie op) onze website is dit voor eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen jou en Zennsi Jewelry tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

Zennsi Jewelry is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de website en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen. Daarnaast is Zennsi Jewelry niet aansprakelijkheid voor inhoud van de website welke afkomstig is van derden.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze website berusten bij Zennsi Jewelry.

Contact

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kun je altijd contact opnemen met ons via info@zennsi.nl.